Cumamız mübarek olsun.

Su kadar Aziz ol.”

“ALLAH rahmet eylesin.”

“ALLAH razi olsun.”

Bunlar, bu kelimeleri ölçemezsin. Bunlar insan sözü değil. Başka bir şey sözler bunlar.

Böyle düşünen, böyle yapan insan için Âyet-i Kerime var oğlum.

Mahşer günü arş gölgesinde onlar gölgeleneceklerdir diyor. Yani arşın gölgesinde gölgeye çekileceklerdir.

Ne demek bu?

Ayet bu.

Yani orada böyle büyük bir çadır var. Süslü. Güneş vurmuyor. Serindesin. Aklına öyle geliyor.

Nasıl gelirse gelsin. Hadi öyle farz et sen onu.

İnsanda bulunan İlahi Sıfatlar hikmet ve kudret dalgalarıyla yıkanacak ve Cenabı Hakkın en büyük lütfuna mazhar olacaklardır demek.

Sessiz, sözsüz ALLAH’ın kulunu bir sabah meltemi gibi okşamasıdır arş gölgesi.

Ahirette sevdiği kulunu Cenabı ALLAH’ın sessiz, sözsüz bir meltem gibi yüzünü okşamasıdır. Arş gölgesi budur.

“E mintezekküricirâninbizî selemin Mezectedem’an cer â minmukletinbi demi.

Em hebbetirrîhumintilkâikazımetin Ve evmedalberkufizzâlmaiminidami.

Neamserâtayfü men ehvâ fe errakanî Velhubbüya’terizullezzâti bil elemi.”

Aha bu!

Öyle bir yüzünü okşayacak bir serinlik. ALLAH’ın sessiz, sözsüz Cebrail’den geçip de vahiy haline gelmeyen o meltemi insanı yürü…

İşte arş gölgesi budur.

Yoksa şemsiye, memsiye değil ağam.

Bize anlattırmak için öyle söyler…

İnsandaki batıni âlemin ortaya çıkması için bu büyük yangın ve inkılaplar, bazen bir kıvılcım bir saniyelik hayatın mahsulü olur.

Yani insan öyle hale gelecek ki, bir kıvılcım insandaki bütün şaibe pislikleri şey etsin.

Bu caminin içi toprak dolsa, içine gaza batırılmış bir meşale atılır. Hiçbir şey olmaz.

Bu caminin içi barut şey etse bir sigara kıvılcımı burayı berheva eder.

Sen Secde-i Rahmana kapanarak, gözyaşı dökerek, gece namazı kılarak, daima abdestli gezerek, kimseye fenalık etme, küçükleri daima okşa, büyüklerin elini öp hürmet et, evine hiddetli girme, komşuna iyi bak.

Hayvanlara hastalık derecesinde merhamet gösterdiğin zaman sen barut fıçısı haline gelirsin.

Bir gün de Secde-i Rahmana giderken bir kıvılcım gelir sana patlayıverirsin o zaman.

Nasıl patlayacağım?

Şu parmağım bir ateş olsa.

Nokta.

Çevirdiğin zaman çember olur.

Aha o çember gibi olursun.

Yani ALLAH’ın Esmaları tecelli eder.Çember durdu mu bir noktayız hepimiz.

Hepimiz ALLAH’a döneceğiz Ayeti de budur.

İnsanın gaflet perdesini açan bu kıvılcım ne biliyor musun? Murşid: Seni ayan insan demektir.

Olum bırak şunları da biraz ayılı ver.

Namaz kılmayan İslam değildir diye bir lakırdı yoktur. İman başka, amel başka.

Eğer amel imandan bir parça olaydı, namaz kılmayan kâfir

olurdu.

Namaz; imanın kemalidir. Gülüdür….🌹

M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı.

One thought on “Cumamız mübarek olsun.

  1. Amin Feryal hanım. Sizin de cumanız mübarek.

Comments are closed.