Hayırlı Cumalar…

Resulullah Sallahu Aleyhi Vessellem Mirac’a teşrif etti, orada bize namazı, miracı oradan gelen esirleri orucu getirdi, yaradılış zamanı nasıl yaratıldı, nasıl bu mizan teşekkül ettiği hakkında beşer akıl ve zekası ancak tahminler ve nazariyeler üzerinde fikir yürütmüştür. Hakiki mahiyeti hakkında zeka ve aklın bunaldığı ve durduğu bir hudutta dışarı çıkmamıştır, ve çıkmayacaktır da. Ucu bucağı aklı düşüncelerin yetişemediği kadardan daha engin bir mechuliyet ve gizlilik hududunda da uzaklarında kaybolup gitmektedir. Cenab-ı Hak halk edeceği insanı ve bütün kara ve denizde yaşayan hayvan ve nebatların muayyen bir müddet hayatta kalmaları için şartların bulunduğu dünyayı takdir ve murad etmiştir. Diğerlerinde ne hayat vardır, ne bir şey, hepsi başka bir muradın tecellisini gösteren delil ve bûranlardır. . Hepsinin rakamlarla ölçülemeyecek derecede engin zamanlardan beri bu nizam devam etmektedir. Bir gün sonları gelecektir. Sonu gelenler milyonlarcadır. Dünya da bir gün sona erecektir. Dünyamıza en yakın olan ay, milyonlarca evvel sönmüş bir yıldızdır. Dünyanın akibetide öyle olacaktır.

Aziz cemaat; kıyamet Kelimesi arapçada ayağa kalkmak mastarından kûn kelimesinden menşeini alan bir isme mekândır. Sonunun ne olacağının belli olacağı zaman mekân manasınadır.

Nasıl sonu gelen yıldızlar sönüyor, mahrekini kaybediyorlarsa dünya da bir gün bu hale gelecektir. Sonu gelmenin bir çok alametleri vardır. Başı dönen bir insan sendeler düşer. Kuruyacak bir nebat kurur, rengi değişir, çürür, ihtikale uğrayan bir taş toz olmaya başlar, insan ihtiyarlar solar ve nihayet ölür, dünyadaki nizam da intizamını kaybetmektedir. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış bu gün dedelerimizin zamanına nazaran tamamiyle iç içe girmiş nizamını kaybetmiştir. Her şey görülür, görülmez, hissedilir, hissedilmez, bir surette tamamıyle değişmiştir. İklimlerin mevsimlerin her türlü cihetten değişmesi, nebat, hayvan, insan karakteri ve yaşama şartlarını bozduğundan tamamiyle bambaşka bir varlık olmuşlardır. Sabır, kanaat, şevkat, merhamet, doğruluk hasletleri kaybolmaktadır. Bir çok sıkıntılarda of çekilmektedir. Nebatlar kurumakta, hayvan nesilleri kaybolmaktadır. Bir çok yeni intibaklardan dolayı hastalıklar husule gelmektedir, meslek hastalıkları, bazı hastalıklarda kaybolmaktadır. Bunlar dünyamızın artık ihtiyarladığını sona yaklaştığını hissettirmekte ve anlatmaktadır, insan, hayvan, nebat hayatı gibi dünyamızda çocukluk, gençlik, olgunluk devirlerini gidişini bitirmiş, geyhutat yani ihtiyarlık devri çağına girmiştir. Semavi kitapların, peygamberlerin, Resullar’ın söylediği haber verdiği hakikatler teker, teker çıkmaktadır. Muhakkak çıkacaktır. O halde aziz cemaat, oruçlu muhteremler ahir zamandayız. Allah yolunda olanlara Allah haber vermeden bela vermez. Lev Şefaatû ceddu Muhammedun lete feyte bi nari cehennemi tevleti. Bazan karınca kadar küçük bir insan aklın alamayacağı işleri yapar. Kimseyi hor görme.

Resul-u Ekrem’in bazı hadislerinden bahsedecem. İnsanlar camilerle mücadele etmedikçe kıyamet kopmaz. Fırat nehrinin suyu çekilecek yerinde bir dağ çıkacak. İnsanlar yeniden Lât ve Uzzaya tapmadıkça kıyamet kopmaz. Allah, Allah diyen kimse üzerine kıyamet kopmaz. Müslümanlarla yahudiler arasında harp olmadıkça kıyamet kopmaz. Ya Cebrail benden sonra yere inecek misin diye Rasulullah Efendimiz bir gün Cebrail Aleyhisselâm’a sordu. Dört defa inecem Ya Resulallah. 1- Kadınlardan hayayı, hakimlerden adaleti, kazançlardan bereketi, hafızların göğsünden Kur’an’ı kaldıracağım. Ondan sonra inmeyeceğim. Kadınların çoğalması şarkı söylemeleri benim ümmetim zamanında çıkacak, deccal çıktığı zaman ben aranızda olursam sizi koruyabilirim. Bu şu demektir. Beni unutmazsanız salâvatı şerife getirirseniz, Allah-u Tealâ her müslümanı onun şerrinden koruyacaktır. Sokaklarda kadınlar erkeklerle alenen cinsi münasebette bulunurlar. Allah’a kasem ederim ki yırtıcı hayvanlar konuşmadıkça kıyamet kopmaz, fen hayvanları konuşturacak hale gelmiştir. Mikail, Cebrail, İsrafil ruhlarını Azrail kabzeder, sonra da kendi ruhunu kabzeder. (Ayet)…

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı