Cumamız hayırlı olsun

Cenab-ı Peygamber hutbelerinin birinde demiş ki: “Benden sonra sizden sonra gelen kardeşlerime dini hakiki sûretle bildiriniz!” demiş.

Selmani Farisî Hazretleri kalkmış: “Ya Rasûlullah biz senin kardeşlerin değil miyiz?” demiş.

“Hayır” demiş. Siz benim Eshab ve Ensarımsınız. Hakiki benim kardeşlerim benim yüzümü görmeden bana iman edenlerdir!” demiş.

Bin üçyüz altmış küsür sene sonra. (Bin üç yüz) Seksen sene sonra Rasûlullah’ın İsmini korkuyorum ağzıma almaya, titriyoruz hepimiz!

Ne zannettin ya İslamlık kıymetini bileceksin!

Yarın böyle devam edersen âhirete kolunu sallaya sallaya alnın açık,

“Vücuhun yevmeizin naziretün ila Rabbiha nazira!” Âyeti elinde âlem olarak gideceksin.

Ne zannettin ya! İslamlık kolay iş değil! Yalancı olmayacaksın, edebsiz Helal mal yemeye bakacaksın.

Beş vakit namazını kılacaksın.

Bunlar az iş değil!

Bugünkü dünyada her babayiğidin yapacağı iş değil! Beş dakka! Evet beş dakka yaa kıl hadi kıl!

Beş dakkaysa kıl bakalım!

Ama “Allahuekber!” iiii yok, değil!

“Allahuekber!” dedi mi bu dünyanın hepisini def’ ettim ya İlahî Huzuruna geldim demektir.

Kolay iş değil Müslümanlık!

Hem kolay hem değil!

Neler var neler var!

Hiç korkacak bir şey yok secdeye başını koyanlar hiçbir şeyden korkmasınlar!

Rasûlullahu sallalahu aleyhi vessellem var!

“Hüvel habibullezi turca şefaatehu li küllü havlil minel ahvali mühteyt.”

Öyle bir şefaatçi ki o… Onun şefâatının gölgesine girdi mi bütün yüklere insan tahammül eder.

Biz içimizdeki Rasûlullah sevgisini, içimizdeki Nur-u Rasûlullahı temizlikle, bize hediye edildiği gibi yerine emânet edelim.

Allah cümleye alın açıklığı versin…

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı