Hayırlı cumalar…

Sen göremezsin de dünyâ yok değil ya. Kusur ancak şom nefsin, parmağındır. Göz de, göz İslam’da göz nedir? Dostu gören göze derler ağam.

Öyle bilmem sinemayı seyreden,

Şurada yazı var. Mehmet beyi gibi yok öyle efendi.

Aha burada içerdekini göremedin.

Hz. Ömer Hurma dibinde uyuyormuş.

Sormuşlar Emire’l-Mü’minin nerde demiş.

Hurma ağacın dibinde halktan ayrılmış, yapayalnız gölgelikte uyuyan tanrı gölgesidir demişler, yok.

Vahiy zâhiri duygudan gizli söze derler.

Bir ayıp işlersen, edebe riâyet ederek onu ALLAH’a isnat etme.

Her şey ALLAH’tandır.

Hz. Âdem’i cennete koydu.

Sonra şeytana dedi ki git onu ona bir şeyler yedir de kovacağım onu dedi. Değil mi?

ALLAH’ın emri olmadan şeytan cennete girebilir mi?

Nasıl girer oğlum?

Git kandır dedi ona.

Hep ALLAH’ın bir oyunu.

Âdem bu işi yaptı kovdular cennetten.

Dikkat buyurun. Burası çok ince noktadır.

Âdem ne dedi.

Biliyordu bunu yapıldığını böyle.

Bizim aklımız kesiyor da Âdem Peygamberin nasıl aklı kesmez.

Şeytanın ona ALLAH gönderdiğini. Kandır bunu demesini.

Şeytanın ona ALLAH gönderdiğini. Kandır bunu demesini. Yâ RABBi dedi ben kendi nefsime zulmettim dedi. ALLAH’a isnat etmedi. Kendi üzerine aldı suçu.

Aldığı için Cenâb-ı ALLAH da affetti.

Nerden bu ALLAH da bunu verdi başıma.

Aman deme, aman demeeee.

Şimdi anladın mı.

El-emrâzı hedayâyı min azze ve celle min âbid.

Ben kuluma hastalıkları hediye için veririm diyor.

Kabahatı kendinde bul de bana yükleme.

Hayrihi ve şerrihi min ALLAHu Teâlâ ama sen öyle kabul etmeyeceksin diyor.

Edebe gireceksin.

Nedir murat?

Âhirette öğrenirsin.

Yakın da biz de ölürüz on gün içinde belki yâhut üç ay sonra öğreniriz hepimiz, ölür ölmez öğreniriz.

Suçu kendine atfettiği için zallemnâ enfusinâ. Ben nefsime zulmettim Yâ RABBi dedi. Affoldu.

Onun için ilim hikmet hepisi helâl lokmadan doğar. Helâl lokma ye. Yedikçe bunları anlarsın.

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı…

2 thoughts on “Hayırlı cumalar…

Comments are closed.