Hayırlı nurlu cumalar

Bir Hadis-i Peygamberi de diyor ki:

“İnsan ne halde ise, ve ne halde ölmüş ise o hal üzere haşr olunur” diyor.

O halde can çekişen kâfirle, ani olarak ölen kafir arasında fark vardır.

Can çekişen kafir ile ani ölen kafir arasında fark vardır.

İkisi de kafirdir amma birisi can çekişir, birisi de ani

ölmüştür.

Can çekişmede ölümün zevkini tadmıştır ve gözü açılmıştır. “Velteffetissaku bissaki” âyetine uymuştur.

“Aaaaa demekki vardı!” demiştir.

Mü’mindir o.

Fakat edepsizliğinin cezası için cehenneme gidecektir.

Onun için hangi halde ise insanlar öyle haşr olunurlar.

Ne ise bu bahsi söylemeyeceğim.

Kafanız bulanır.

Mü’minden mü’min hoşlanır.

Gübre böceğinin mizacı da gül kokusundan hoşlanmaz. Halbuki gül kokusu, güzel kokularındandır.

Bu mizac ayırılığına göre gül kokusu gübre böceğinin nazarında güzel koku değildir.

Değil mi?

Gül kokusundan herkes hoşlanır.

Gübre böceği gül kokusunu sevmediği için gül kokusu onun nazarında iyi kokulardan

değildir.

Sûret ve mânâ da böyle aykırı bir mizaca sahip olan kimse de Hakk sözü dinlendiği

vakit tiksinir ve bâtından hoşlanmaz.

Mahiyetten sual matlubun hakikatinden sualdır.

İslamiyette fıkıhta bir kelime vardır.

Onun için Allah’ın iyi kulları anıldığı yere aziz cemaat Hadis-i Peygamberî ile sabittir,

Hadisi Kudsî ile sabittir:

“Allah’ın sevgili kulları anıldığı yere Rahmet-i İlahiye iner.” Velîlerde Nur-u Rasûlullah son derece parlak ve kalbleri daima uyanık zikrullah ile

daima meşgul oldukları için onlar:

“Yusebbihu lehumafis semavati vel ard” âyetinin ahengi içinde bulunduklarından

melekler de onları tesbih eder.

Biz burada onlardan bahsedersek o tesbihin rahmetleri buraya da şimdi Allah’ın

rahmet melekleri Vallahi de Billahi de inmiştir. Çünkü Allah’ın evinde duruyoruz.

“İnne’l -buyuti fi’l- ard el mesacid.”

Tamam mı?

“Tamam!”

O halde Allah’ın rahmetinden ne kaçıyorsun, ne

korkuyorsun?

“İnnen” diyerek.

Sen çok elbise giymişsin de dışarıdan rahmet vücudunu delip. Hele biraz soyun bakalım.

Soyun da görürsün.

Nasıl paltonu çıkarırsan titrersen.

İçini de açarsan rahmet içine iner, rahmet içine girer.

İçini kapama.

Kalb gözüne mantar tıpası sokma!..

Bundan dolayı, Allah’ın Velîleri nerede anıldığı zaman rahmet derhal oraya inmeye

başlar.

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı

Bir Cevap Yazın