Cumamız mübarek olsun 🌸

Allah’a yalvarın, yakarın, gizlice dua edin. Allah haddi aşanları sevmez. Ayet.

Yani Allah’ın rızasına muhalif birşey yapmaktan korkmak; Allah’ın rahmetini ümid etmek kadar insanın ruhuna asalet verir.

Vahiyde kusur yoktur. Bazı topraklar yağmur yediği halde istifade edemez. Korkarak dua edin, çünkü Allah’ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Bu da ayettir.

Cenab-ı Allah Kur’anı Kerim’de emir ve mükâfatları, yasakları hep erkeklere hitaptır. Kadınlara doğrudan doğruya hitap yoktur.

Erkeklere : Kadınlar sizin ziynetinizdir.

Onları hoş tutunuz. Eziyet etmeyiniz. Bunlar ayettir.

Onlar olmasaydı biz yoktuk.

Bana kadın sevdirildi.

Cennet anaların ayağı altındadır.

Bunlar ne demektir. Bunlar hadistir . Bu hitap evlatlara hitâptır.

Sesinizi nebinin sesinden fazla yükseltmeyiniz. Ayet.

Allah yavaş konuşanları sever. Temiz olanları sever

Gani olanları sever.

Merhametli rahim olanları sever. Sabredenleri sever.

Dedikodu edenleri, Gıybet edenleri, Yalan söyleyenleri, Müsrif olanları, Zulmedenleri, Haset edenleri, Hayvanlara eziyet edenleri, Ağaç ve nebatları tahrip edenleri sevmez.

Bunların hepsi ayeti kerimede (Gavmen bûra) ayetine girer.

Bûr: Dünya ve ahirete müteallik hayrı olmayan adam demektir.

Allah zalim değildir. Zalimleri sevmez. Dünyada rahimdir.

Ne demektir bu.

Bunda insanları ikaz vardır. Düşün. Anla, vardır.

Rahman ahirete aittir. Bunda af ve mükâfat gizlidir. Bilmediğimiz bir mükâfat.

Rahmet Rahim ise (Ben’i) unutmamaları içindir.

Garip birşey söyleyeceğim ama hakikat.

Bunu anlamaya savaş. Herhangi bir hastalıktan ağrılardan ve o hastalıktan şikayetçi isen tedavi ol… Şikâyetçi değil isen tedaviye lüzum yoktur.

Burada emre isyan etmemek gizlidir. Bu lâf kabir azabı gibidir.

Kabir azabının keyfiyetini akıl ile kuşatmak mümkün değildir.

Fazla akla aykırı bir tarafı da yoktur.

Zorluk bizim göz ve kulağımızdaki görme ve işitme hislerinin sınırlı olmalarından doğduğundan idrakimiz bu hususda kısa kalır.

Bunun hepsinde yalan gizlidir.

Yalan: Zinadan. Kumardan. İçkiden. Her türlü haramdan daha fena bir hareketdir. Yalan ruha karşı bir hakarettir. Yalanda nefis hakimdir.

Yalanda:

Allah’ın ilmini,

Essemi olduğunu,

El basir olduğunu,

Peygamberi inkâr,

Kur’anı inkâr gizlidir. Yalan söyleyen küfürdedir.

İnsanların her zaman derdini anlatacağı bir arkadaşı olmalıdır.

31.05.1986 Cumartesi

Allah Dostu Der ki…

M.Derman (k.s)

One thought on “Cumamız mübarek olsun 🌸

  1. Allah sonsuz razı gelsin, bizlerede kabrini ziyaret etmek nasip etsin.

Comments are closed.