Cumamız bereketli hayırlı olsun…

Dünyada bir yolcu gibi yaşa. Elindekilerin hesabını vereceği­ ni unutma. Sana hainlik yapana sen yapma. Sana tecavüz edene sen tecavüz etme.

İbadetlere neş’eli olarak başla. Eğer keselân (ağırlık) ge­ lirse, onu bırak başka ibadete geç. Amma, farzlar böyle değil. Onların vakti geldi mi ister neşeli, isterse neşesiz ol Farzlar derhal işlenir.

Birisi, sen ibadet ederken başka, o ibadeti güzelce ifa ederken o da öğrensin diye niyet et. Riyadan kurtulursun. İhlâsına dikkat et. Halk içinde güzel namaz kılıpta tenhada felfes kılan Allah’a hakaret etmiştir. Elinden geldiği kadar gayret et, güzelce ibadetlerine devam et .

Sakın Allah beni şaki yazdıysa şakıyım, said yazdıysa Said’im deme. Hayırlı ibadetler ve hayırlı işler yapıyorsan, Said olduğuna Allah tarafından bir müjdedir. Allah güzel ameller işleyenlerin ecrini zayi etmez.

Kabirleri sık sık ziyaret et. Yalnız kabristanda çok oturma, mezarlara ibret nazarıyla bak. Ahireti hatırla. Kabristanda Dünya iş­ lerini konuşmak suretiyle ölülere eza etme.

Yol üstüne, gölgeliklere, ağaç altına, su kenarına, kabirlerdeki deliklere, suya, işeme. Yedi büyük günahlardan içtinap et. (Şirk, şe­ hire, katli nefs, yetim malı yemek, riba, askerden kaçmak, namuslu kadınlara, kötü ve namuslarına dokunur sözler söylemek).

-Hakkı daima önde tut. Ve Allah’ın kullarına, Allah’ın muâmele ettiği gibi muâmele et. İbrahim Peygambere bir müşrik mi­ safir olmak istedi. İbrahim Aleyhisselâm; müslüman olursan misafir ederim dedi. O da kabul etmedi. Döndü gitti. Cenabı Hak İbrahim’e; Bir lokma ekmek için herifin dinini, babasından kalan alıştığı dinini terk etmesini teklif ettin. O, yetmiş senedir gâvurluk yapar, ben onu besliyorum ve rızkını kesmedim. Buyurunca, İbrahim Aleyhisselâm yola çıktı ona yetişti. Gel dedi, seni misafir edeceğiın. Çünkü Rabbim senin için bana itab etti, deyince o, hem misafir oldu ve hem de müs­ lüman oldu.

İnsanlardan gelen ezaya sabret, tahammül et. Kimseyi hakir görme. Öfkelenince nefsine sahip ol. Aman, Allah’dan başkasına kul­ luk etme. Evinde bulunan hayvanlara, kedi, köpek … ne varsa onların yiyecek ve içeceklerini ihmal etme. Onlar emanettir.

Haftanın pazarertesi ve perşembe günleri âmellerin Allah’a arzolunduğu günlerdir. O günlerde oruç tutarsan iyidir. Oruç tutamaz­ san iyi şeyler yap.

Kimseye karşı kalbinde buğz ve adavet bulunmasın. Allah, şirk gibi kalbinde buğz ve adavet bulunanları da affetmez. Bir gün ge­ lip seni bırakacak arkadaşla da dostluk kurma. Daima seninle beraber bulunacak dostlar kazan.

Karı, kız ,oğlan, ahbab, yâran, mal, mülk hep muvakkat dost­ tur. Seninle kabre girmezler. En samimi dostun, iyi amellerindir. Kabir­ de, mahşerde, her yerde senden ayrılmazlar. Dostunu bil.

Yarın mahşer yerinde en bedbaht insan, başkalarına vazu na­sihat etmişte kendisini unutmuş, söyledikleri hayırlı şeyleri kendisi yapmamış, başkalarını fenalıklardan nehyetmiş de kendisi o fenalıkları işlemiş olan kimselerdir.

Helâl kazan, hırsı bırak, uykudan uyanınca gözünden uykuyu sil, hemen Allah’ı zikret. Şeytanın düğümünü çözmüş olursun. Şeytan uyu diye efsun okur. Abdest alınca ikinci düğüm çözülür. Namaz kılınca hepsi çözülür..

Dr.M.Derman(k.s)

MUHİDDİN-İ ARABÎ

HAZRETLERİNİN MÜSLÜMANLARA NASİHATLARI