Hayırlı Cumalar

Ebu Zerr zamanın milyarderiydi. Rockefelleriydi. Bütün şeyini, servetini tasadduk etti.

Rasûlullahu Sallallahu Aleyhi Vessellemden sonra Beytu’l- Maldan kendisine Hz. Ebubekir, Ömer zamanına kadar yaşamıştır. Çil verirlerdi.

Ay başında otuz günlük parasını verirlerdi. Yirmi dokuzunu tasadduk eder, birinle dururdu.

Onun hakkında hadis şudur: “Ebu Zerr yalınız doğdu, yalınız ölecek, ve yalınız haşrolacaktır!” diyor.

Allah’ın huzurunda haşır meydanı yalınız Ebu Zerr içindir. Büyüklüğe bakınız!

Can insanın vücudunda hem âşikâr, hem gizlidir.

Herif kollarını sallıyor canlı dersin, göster canını bulamazsınız.

Cenâb-ı Allah da kâinatta böyledir. Hem zâhirdir, hem batındır.

Canı vücudsuz olarak görmek mümkün değildir.

Vücuda gerecek ki can canlılığı belli olsun.

Çıktı mı vücudtan artık can yoktur.

“Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim bunun için halkı yarattım” diyor bir Hadis-i Kudsî de Allahu Lem-yezel.

Onun için şah damarınızdan daha yakin olan Allah’la hembezm olun. Kâbenin içinde namazı ne tarafa kılarsa kıl doğrudur.

İçi Allah ile dolu olanın her işi de doğrudur.

Ondan yanlışlık südur etmez.

Şekeri bilmiş tadını tatmış olanlar şekerler arasında fark görmez.

Yediği zaman hepsinden aynı tadı alır.

Akide şekerinden de, baklavasından da, şundan da bundan da. Eğer şu şeker bundan daha tatlıdır derse şekeri hâlâ olduğu gibi bilmediğinden onda hamlık damarı mevcut demektir. Daha şüphede demektir. İslâmda şüphe yoktur.

Meşhur Kaside-i Kantaranîye diye bir kaside vardır:

“Ya halli kaddel beled bil bali bali bali bal. Bin nevmi izel zeletti fil akdi zali zal.”

Sana söylenen güzel bir sözle kafanı karıştırıp da:

“Ulan bu böyle midir, şöyle midir, böylemidir?” deme onun kokusunu, o ne demek istiyor onu anlamağa savaş.

Eğer mantığınla aklınla onu örselemeye karışırsan, karıştırırsan aklının zelzelesi başlar.

Akıl zelzelesi olan insan da şüphe içindedir.

Şüphe içinde olan insan küfürdedir.

Küfürde olan ister insan ne Allah’ın yüzünü, ne Rasûlün şefaatini…, tam cehennemin içine düşer Maazallahu Teala. Onun için aziz cemaat şüphede olmayın!

Ben senelerdir öyle ağızlar gördüm ki.

Sarımsak ile içki arasında bütün pislik kokuları orda. Ben gine öyle ağızlar gördüm ki gül ve reyhan kokuyor!..

Öyle dudaklar gördüm ki küfür içinde.

Öyle dudaklar gördüm ki hikmet, güzel sözlerle, doğruluk akıyor dudaklarından..

Öyle mideler biliyorum ki içi haram ile tıklım tıklım dolu. Öyle mideler biliyorum ki haram sokmamak için aç kalıyor adam!..

Öyle vücudlar gördüm ki elbisesi ile cildi arasında pireler, bitler, ter kokusu içinde.

Yine öyle vücudlar gördüm ki gül bahçesi kokuyor…

Sûreti güzel olanın içi her zaman güzel değildiiiiir. Fakat içi güzel olanın yüzü daima nur ile tecellî eder ve güzeldir…

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı