Hayırlı Cumalar

Yarın âhirete hepimiz gideceğiz.

Âyet-i kerime de diyor ki “Yâ Rasûlüm herkes ölecek, Sen de öleceksin.” Rasûlullah’a Söylüyor Cenab-ı Allah. Hepimiz bir gün gelecek hiç birimiz kalmayacağız.

Başka bir nesil gelecektir.

Onun için aşağıda bu adam doğru mu söylüyor, yoksa düzme mi söylüyor belli olur.

Onun için aşağıda oğlum buz gibi hesap var. Aklına istersen sok.

İstersen sokma. İstersen sok ama, istersen imkanı var.

Vallahi de billahi de aşağıda hesap var.

Onun için Allah indinde kıymet kazanmak lâzımdır.

Allah indinde kıymet kazanmak ta’zim ile olur.

Ta’zim nedir? Hürmet demektir.

Onun için Kur’ân-ı Kerimde buyuruluyor anaya babaya hürmet Hz. Rasûle hurmettir.

Hz. Rasûle hurmet, Cenâb-ı Allah’a hürmettir. Ta’zim budur. Anaya babaya isyan, Rasûle isyandır.

Rasûle isyan Allah’a isyandır.

Bu şu demektir. Kendi ana baban değil. Kendi ana baban. Zâten kendi ana babana isyan eden insan değildir.

Onu zâten düşünemez hiç.

Burdaki ana baba bütün insan nesli demektir.

Herkese hürmet edeceksin.

“Efendim hürmet edersem ne olur?”

Benim anam babam yok. Oğlum, Anaya, babaya hürmet Rasûle, Rasûle hürmet Allah’a. Diyor.

O halde silsile-i meratib (kademe kademe bir düzen içinde) ile gidiyor Cenâb-ı Allah’a. “Rapp” diye gitmiyor.

Cenâb-ı Allah yalınız kulunnan bir namazda karşı karşıya gâyet kolay gelir.

Allahuekber dersin huzura çıkarsın.

Öteki işlerde mertebe lâzım.

Ölüne bir Fatiha göndermek için bile Rasûlullah’a gönderiyorsun o kanaldan gidiyor.

Mü’mine yalınız Cenâb-ı Allah’la karşı karşıya gelmek bir namazda müsaade edilmiştir.

“Allahuekber!” dedi mi Allah karşında.

Giriyorsunuz birbirinize hemhâl oluyorsunuz.

Öteki işlerde mertebe lâzım.

Cenâb-ı Peygambere bile vahiy gelirken Cebrail tankerini dolduruyor, gelip Rasûlullah’a hortumu uzatıyor öyle veriyor.

Rasûlullah da bize veriyor.

Onun için ta’zim iledir bu. Anaya, anadan Rasûle.

Anan baban yok, cesedine edeceksin……

Allah sana “şah damarından daha Yakinim” diyor.

Cesede ta’zim edersen kendi vücuduna Allah’a ta’zim

edersin.

Allah’a ta’zim etmiş olursun.

Onun için abdestli bulunmak sana senden yakin olan büyük Allah’a bir edebtir.

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı