Hayırlı Cumalar

HAKK kokusunu gaybdan duyan sendeki bâtıl kokusunu nasıl duymaz oğlum.

Duyar duyar amma yüzüne söylemez insanın. Örter.

İyi koku göklere çıktığı gibi, pis koku da göklere çıkar.

Hırs, şehvet, kibir kokusunu söz söyler iken karşındakinin mânevî burnu var ise soğan kokusu gibi alır onu.

Sizi topraktan yarattık, duymadın mı? Âyet-i kerimeyi.

Seni tekrar toprağa Alacak.

Ham meyve, Reisi Cumhura ham meyveyi götürmezler oğlum.

Olmuş meyve saraya gider.

Oldu mu dalda da durmaz düşer aşağıya.

Ananın karnındayken kan emdin kan kan.

Daha söylenecek daha bir şey daha var amma ben söyleyemeyeceğim onu.

Sen kendi kulağına bir boru tak söyle kendi kendine.

Çarşıdan nar alacaksan ağam nar, hani nar var mevsimi gelecek.

Gülen narı ararlar.

Gülmek çatlamış narı değil mi?

İçini kendini gösteren narı ararlar.

Onun gülmesi sana içindeki tânesi olduğunu söyler.

O ne mübârek gülmedir ki can kutusundaki inci gibi ağzından gösterir Müslüman.

Öyle bir güler, rûhunun bütün temizliği dışarı çıkar.

Taş bile olsan gönül sâhibine erişirsin, cevher olursun oğlum.

Öküzün rengini dışından, insanın rengini de içinden ara. Âyet-i kerîme vardır. Sıbgatullah ALLAH boyası.

İşte bu hepimizde vardır.

Bir taş parçasını atarsın bir testiyi kırarsın.

Kırılır testi ama pınar suyu gine vardır oğlum.

Çukura su doldur, on beş gün sakla kokar.

Fakat çukur dipten kaynarsa koku olmaz.

Nefsen yediğin aldığın gıdan mıdan hepisi helâl olsun ona bak.

Onun için aziz cemaat şekli yok, kendisi var bir cihandan bahsediyoruz. Yu’minîne bil gayb.

O zahiren var ise sebatsız şekilden ibârettir.

Senin cihan dediğin aha bu dünya. Onun için demin dedim ki ağlayın.

Ağlayan göz ne mubârektir.

Onun aşkıyla yanıp kavrulan yürek ne mukaddestir.

Akar su nereye akarsa orası yeşerir.

Gözünden göz yaşı varsa oraya rahmet nazil olur.

Şüphe etme bu sözde.

Ateş ateşe tapana bile lütfetmez.

Ateşe tapanlar bile ateşe girse yakar ateş.

Ateş yine o ateştir. İçine gir de gör yakar.

Ateşin tabiatı değişmez. Unsuru da.

O ALLAH’ın kılıcıdır. İzinle keser, izinle yakar.

Dr.M.Derman(k.s)

Vaaz alıntı