Hayırlı Cumalar

Kur’an- ı  Kerim,  gayb’a  “ yu’minune  bil  gayb .”   Gayb’a  inananların  kitabıdır. “   Efendim  böyleydi, efendim  şöyleydi “    Yok. “  Ya   halli   kaddel   beled,    bil   bali   bali   bali   … Read more “Hayırlı Cumalar”

İLİM

Kâinatın kanunlarını, nizamını, hadiselerini tetkik akla sokup idrak etmeye, bunlardan bazı hakikatları çıkarmaya İLİM diyoruz.Bu ilimlere tecrübe, tetkik ve akıl ile varılıyor. Bunun hududu (yani ilmin) yokmuş… Read more “İLİM”

Esas olarak Dört Peygambere indirilen dört Semavi kitap vardır. 1-Tevrat Musa aleyhisselam’â, 2- Zebur Davud aleyhisselam ‘â, 3- İncil İsa aleyhisselam’â, 4-Kur’an-ı Kerim Resulü Ekrem sallallahü aleyhi… Read more

Temizlik HAYY esmâsına hürmettir. HAYY esmâsına hürmet etmek demek HAYY esmâsını tanımak demektir. Bunu tanımak Allah’ı bilmek ve ona ubudiyet , kulluk etmek demektir. Ondan dolayı temizlik imandandır buyurulmuştur. En nazifetü… Read more

Her şeyin aslı o halde “Su” dur. “Su” cennet nimetidir. “Su” azizdir. Dünyada cennet nimeti olarak gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz, tattığımız yegane nimet “Su” dur. Başka cennet… Read more

Gözünde gözyaşı varsa oraya muhakkak rahmet nâzil olur.  Şüphe etme bu sözden. Rasûlullah’ın sözüdür. Ateş, ateşe tapana bile lütfetmez. Mecusiler ateşe taparlar. Mâdem senin Allah’ındı girsene içine derhal yakar. Ateşin tabiatı da… Read more

Dağ, taş, yer, gök, yıldızlar, toprak, teneffüs ettiğimiz hava, rüzgar, ateş hepsi Allah’a tapar. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz, anlayamadığımız bir dil ile onu daima anarlar. Allah’ı övmeyen tesbih… Read more

Cenâb-ı Resûl’ü, İlliyyîn’e, Mi’rac’da Cebrail kavuşturmuştur. Mekke ile Kudüs arası Mirac’ın ilk merhâlesini teşkil eder… Abid olarak… Ötesi bizce meçhul… Bir şey söyleyemeyiz. Namaz, müminin Miracı olduğuna… Read more

HAMD…

Bunun manası hiçbir dilde yoktur. Arapçadır, hiçbir dile tercüme edilemez. Bunu izah etmek istersek,Fazilet ile sema etmek diyebiliriz.Hamd Cenabı Hak’ka mahsustur. Hamd yalnız Cenabı Hak’ka yapılır. Hamdı… Read more “HAMD…”

  Şaban Ayında dünya üzerindeki hayat, öteki dünyada faideli olabilecek bir tecrübe kazandırır. Bu pazarda beyhude serseri gibi dolaşma bir şeylere yap kendine!. Onun için dünyada bu… Read more

Münir Derman (K.S) Eskişehir ‘de bulunduğu zamanlarda Ramazan Ayında vermiş olduğu vaazları içerisinden bir kesit…

Bir Allah Dostu’ nun Kadir Gecesi’nde Yaptığı Dua Bir Kadir Gecesi’ydi. Hastalığı ilerlemiş, ateşler içinde yatıyordu. Dudaklarında Allah ‘ın mübarek sözleri cıvıldıyordu. Sevgili kızı ise başucunda idi.… Read more “Münir Derman (K.S) Eskişehir ‘de bulunduğu zamanlarda Ramazan Ayında vermiş olduğu vaazları içerisinden bir kesit…”

  Kendi mübarek elleriyle çizip,eski Türkçe  yazmış olduğu İLMİ ERCÜL (Ayak ilmi).. Avuç içi,ayak altı,vücut dünyasının haritasıdır.Adeta cesetin levhi mahfuzudur..Onlar ile arkadaş olursan,Allah’ın kudret ve güçlerinin anahtarını… Read more