Vücuhun yevmeizin naziratun ila Rabbihe nazira…

Aceli isminde bir Veliyullah Bağdat’ta vefat ediyor. Öldüğü zaman Bağdatlılar bunu çok severmişler kabrine götürülmüş. Kabre yanaştıkça bir Reyhan kokusu yayılmış etrafa reyhan kokusu. Cemaat şaşırmışlar ne… Read more “Vücuhun yevmeizin naziratun ila Rabbihe nazira…”

Hayırlı Ramazanlar,Cuma’mız mübarek olsun…

Ya Eyyuhellezine amenu, Ey inananlar demektir. Resulüme inananlar, Allah’a inananlar, Kitaba inananlar, ahiret gününe inananlar demektir. Mallarınıza, evlatlarınıza o kadar sarılmayın Allah’ın zikrini unutursunuz sonra sonunuz… hasirun…helak… Read more “Hayırlı Ramazanlar,Cuma’mız mübarek olsun…”

Secdeye Hulus-i kalb ile içinizi boşatarak bırakın

Sallallahu Aleyhi Vessellem bir gün Mekke’de iken Sahabe-i kiramla Kâbe’ye teşrif ediyormuşlar.  Kâbe’ye giderken önüne bir köpek ölüsü çıkmış.  Köpek Sıcaktan şişmiş böyle dişleri böyle, fenâ kokuyor. … Read more “Secdeye Hulus-i kalb ile içinizi boşatarak bırakın”

Külli şey’in ve İleyhi turceun. Her şey Allah’a döner….

Kur’ân Âyetlerine yani Allah sözlerine ve Cenâb-ı Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimizin vilâyet cephesinden bize bildirdiği ki hadislerdir onlar, vilâyet cephesi demek peygamberlerin bir Cephe-yi Vilâyet bir de… Read more “Külli şey’in ve İleyhi turceun. Her şey Allah’a döner….”

Size şah damarınızdan daha yakınım….

“Size şah damarınızdan daha yakinim!” diyor Cenâb-ı Allah. Kulda Allah’a yakınlık vardır. Herhangi bir insanı diğerinden ayırmadı Cenâb-ı Allah. “Size şah damarlarınızdan daha yakinim!” diyor. Mü’mine, Velîye, Peygambere, kafire, Firavun’a. Ayırmıyor. Size diyor. Beşere… Read more “Size şah damarınızdan daha yakınım….”