Cuma hürmetine…

Hazret-i Adem’in cesedinin yaradılışı,ruh verilişi,Cennete inişi,Cennetten arza inişi,hep Cuma gününe tesadüf eder.

Onun için Cuma ,Cuma namazı doğrudan doğruya Allah Hz.Adem’e insanları yaratmak lütfunu bahşettiği gündür.

Cuma, insanlara 40 yıl Arş’da kaba’ ı Cenab-ı Allah Nefh-i İlahisi Hayy -ı üflediği gündür.Cuma cennetten çıkarılıp asıl ilahi cennete gitmek için yeryüzüne bastığı gündür.Onun için Cuma’ yı Ceba-ı Allah erkeklere farz kılmıştır, kadınlara değil ; sebebi budur.

Hz. Adem’den  Havva’yı eğe kemiğinden yarattı.Niçin Cenab-ı Allah yaratmadı?Kudreti yok tu? Hayır…Eğe kemiğinden yaratmasının sebebi; ”Benim kudretim vardır;  ondan eğe kemiğini alır ve onunla yaratırım.” der . Bu sebeple eğe kemiği ,terkova insanının en kıymetli manevi yeri;  Gögüs…

Onun için son nefeste ,”Kella iza belegatit terakiye..Ve kıyle men rak…” Vakta ki şu terkova kemiklerine ,hulkum’a şuraya, şu köprücük kemiklerine can geldiği zaman ,doktor aranır ”diyor Kuran_ı Kerim.  ” Kella iza belegatit terakiye.Ve kıyle men rak” ”Ve zanne ennehul fırak”.. ” Artık hasta anlar ki ben gideceğim” ”Vet -teffetis saku bis sak..”Ayakları birbirine dolaşır..” Vet -teffetis saku bis sak. İla rabbike yevme -izinil mesak”… Artık Allah ‘ına gidiyor…

”Fela saddaka vela salla… Velakin kezzebe ve tevella..Sümme zehebe ila ehlihi yetemetta.” Hani namaz niyaz neredeydi, böyle yalancılıkla yükseleceğini zannettin sonun ne oldu? Onun için islam dininde abdestli olarak ,Cuma günü aziz cemaat çok dikkat edin; abdestli iken secdeye başını koyanlar için ,abdestli iken günü ölenlerin cesedi azaptan kurtulur. Hz.Adem’ in ruhunun yaratılışı ,Cennete ayak basışı arz ‘a indirilmesi Cuma hürmetindendir…

Hayırlı Cumalar…