Külli şey’in ve İleyhi turceun. Her şey Allah’a döner….

Kur’ân Âyetlerine yani Allah sözlerine ve Cenâb-ı Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimizin vilâyet cephesinden bize bildirdiği ki hadislerdir onlar, vilâyet cephesi demek peygamberlerin bir Cephe-yi Vilâyet bir de… Read more “Külli şey’in ve İleyhi turceun. Her şey Allah’a döner….”

İnsan bâtından zâhir olmak için dünyâya gelmiştir.

 Bir, bir alaka’dan, “..alakaten fe halaka fe sevvâ! Fe ceale minhu’z-zevceyni’z-zekera ve’l-unsâ.”Bir alaka’dan, tohumdan, tohumun içi, tohum zâhir içinde bâtın. Koskocaman intişar etti o tohum kayboldu koskoca insan çıktı… Read more “İnsan bâtından zâhir olmak için dünyâya gelmiştir.”

Size şah damarınızdan daha yakınım….

“Size şah damarınızdan daha yakinim!” diyor Cenâb-ı Allah. Kulda Allah’a yakınlık vardır. Herhangi bir insanı diğerinden ayırmadı Cenâb-ı Allah. “Size şah damarlarınızdan daha yakinim!” diyor. Mü’mine, Velîye, Peygambere, kafire, Firavun’a. Ayırmıyor. Size diyor. Beşere… Read more “Size şah damarınızdan daha yakınım….”