Vücuhun yevmeizin naziratun ila Rabbihe nazira…

Aceli isminde bir Veliyullah Bağdat’ta vefat ediyor. Öldüğü zaman Bağdatlılar bunu çok severmişler kabrine götürülmüş. Kabre yanaştıkça bir Reyhan kokusu yayılmış etrafa reyhan kokusu. Cemaat şaşırmışlar ne… Read more “Vücuhun yevmeizin naziratun ila Rabbihe nazira…”