YAZILMAMIŞ SIRLARIN İLKİ, YAZILACAK SIRLARIN SONU (CİLT 2)

Sırlar2_duz

Başlangıç
Önsöz
Her asırda peyda olur velâyet makamın işgal eden
Manevi Alemden yağmur damlaları
Ledün
Ledün ilmini öğrenmek için şunları bilmek gerek
Hızır
İlim
Aleyhisselâm – Hazret – İslâm
Peygamber
Nebi – Nebilik
Renk – Ses – Koku
Uçsuz bucaksız kâinatın maddi oluşu hakkında birçok İlmi nazariyeler vardır
Vele zikrullahu ekber
Sema, Semavat, Feza
Arş
El Vahid, Ahad
Şeyh Necmeddini Kübra
İhlâs
Lâ ilâhe illâ Ente subhaneke
Vahiy
Süleyman, Musa, İsa, peygamberler
İslâmda hiçlik ve yokluk mevhumu diye bir şey yoktur, herşey vardır
İsa Peygamber
Hz.İsa, Hz. Meryem
Lut Kavmi
Halvet Penceresinden
Adet kâinatın, Tekâmül hayatın, Birlik Allah’ın kanunudur
Allah, Rab, Hak
Allah heryerde hazır ve nazırdır
Secde
Mihrap – Mimber – Kürsi
Miraç nedir, Mucize , Burhan Isra nedir
Soru
Sizi süvariler kovalasa, yine sabah namazının 2 rekat sünnetini kaçırmayın
İnsan –  Beşer – Adem
Namaz , Oruç, Sadakai Fıtır gibi ibadetler
Zaman – Vakit
Namazın esrarının esrarı
Ezan
Resulü Ekrem’e ulaşmak
Misvak
Aksırmak , esnemek
Yalan üzerine
Kadın
Cennetde olan kadınlar
Fatıma
Resulü Ekrem ve Ehlibeyt
Lâ yükellüfullahu illâ nefsen vusaha
Nefis
Can – Ceset – Ruh
Görünen – Görünmeyene İman
Cin Hakkında Mercan Tepeleri
Münkir Nekir
Hurafe
Bit – Pire vesaire
Cehil Echel
Günah – Farz – Vacip
Nazar – Hased
Mahremiyet ve Ümmü Halet (Sahabe Kadın)
Akıl Nedir
Güzel – Çirkin
Göz – Kulak – El
Oruç  = Savm
Kadir Gecesi
Ayetler
Hamd
Şehit
Hudâ
Dimağ – Beyin İlâhi Bilgisayar
Yaşanmış bir hikâye
Cünup – Cünüplük
Seyri Sülük
Şeyh – Mürşit  – Mürşidikâmil
İstiare
Alın Yazısı
Tereket Selamı Andarir Hiyanetin
Büyük insanların gözle görülmeyen portresi
Yunus
Cebre Deniz Zaferi
Baş hünkâra eğilir, bel Allah’a eğilir
Selimiye , Süleymaniye
Faş eyleme kendini insanda sırrullah var
Ramazanda teypden aldığımız bir sohbet konuşması
Mektup ve Cevaplar
Oğlum
Efendim
Muhterem Efendim (1)
Muhterem Efendim (2)
Dünyaya havaya şeytana sövmeyiniz
Muhterem efendim (3)
Teşekkür